Automasjonssamarbeid mellom 3 skoler

Strømmen vgs, Bleiker vgs og Kuben yrkesarena har begynt å samarbeide.

Alle tre skolene har automasjon og disse tre skolene har begynt å samarbeide på VG 2 nivå.

Det har vært noen møter mellom engasjerte lærere fra disse skolene i løpet av året.

Det har resultert i en 4 dagers periode  med hospitering hos hverandre.

Det er elevene som har hospitert til hverandres skoler uten at lærerne var med.

Lærerne underviste på egne skoler de elvene som var på besøk.

Oppsummeringen fra denne hospiteringen var på Strømmen vgs. onsdag 8. november 2017.

Det var bare positive tilbakemeldinger fra de respektive skolene og elevene syntes også dette var spennende og lærerikt.

Alle skolene håper at vi kan fortsette dette samarbeidet da det skaper positive ringvirkninger videre.

Det er planlagt ny hospitering i uke 9, håper vi får det til.