Valgresultater skolevalg

Totalt har 561 elever ved ordinær opplæring avgitt stemme. Av disse var 37 blanke og 1 ugyldig

Parti Stemmer Prosent
Rødt 13 2,50 %
Sosialistisk Venstreparti 14 2,70 %
Arbeiderpartiet 197 37,70 %
Senterpartiet 22 4,20 %
Miljøpartiet De Grønne 22 4,20 %
Kristelig Folkeparti 5 1,00 %
Venstre 38 7,30 %
Høyre 68 13,00 %
Fremskrittspartiet 87 16,60 %
Piratpartiet 22 4,20 %
Pensjonistpartiet 2 0,40 %
Kystpartiet 17 3,30 %
Demokratene i Norge 3 0,60 %
Partiet De Kristne 3 0,60 %
Liberalistene 5 1,00 %
Alliansen 1 0,20 %
Helsepartiet 4 0,80 %

Kontaktperson

Sindre Pedersen Bjørdal

Sindre Pedersen Bjørdal

Filolog

E-post Sindre.Pedersen.Bjordal@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020