Nytt skoleår

Husk å svare til inntakskontoret på skoleplassen du har blitt tildelt.

Kontaktperson

Wenche Stenby

Konsulent administrasjonen

E-post wenche.stenby@strommen.vgs.no

Tlf: 64845022