Barnehagebasert fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Strømmen videregående skole tilbyr skoleåret 2017/18 eksamensforberedende kurs for deg som har praksis, men som trenger teoretisk påfyll for å gjennomføre eksamen slik at du kan melde deg opp til fagprøven.

Praksiskandidatkurs høsten 2017:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus bidrar med finansiering til Akershus fylkeskommune som vil starte opp praksiskandidatkurs høsten 2017 i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Kursene vil bli holdt på Strømmen videregående skole.  

Undervisningen vil bli gjennomført på kveldstid (en kveld i uka) med oppstart august/september. Målsettingen for kursene er at elevene blir forberedt til å gjennomføre tverrfaglig eksamen i barne- og ungdomsarbeiderfaget som grunnlag for å ta fagbrev. 

Målgruppe

Målgruppen er ansatte i barnehager uten fagbrev, men med relevant arbeidserfaring fra barnehage (og evt. skolefritidsordning og lignende) minimum 4 år. Tilbudet gis til assistenter i kommunale og ikke- kommunale barnehager. Arbeidsgiver må tilrettelegge for veiledet praksis på arbeidsplassen.

Du som ønsker å søke på dette tilbudet må henvende deg til din arbeidsplass/kommune som vil prioritere søkere fra de ulike kommunene