Elevene på Design og Håndverk vg1

har jobbet yrkesrettet med stilhistorie. Alle har gått i dybden av en stilhistorie fra gotikken til postmodernismen, dokumentert og lagd film

 I tillegg har de laget et produkt knyttet opp mot stilepoken i sitt valgte vg2 fag.