Elever fra Vg1 amfa og Vg2 amfa og voksenopplæringen

er med som markører på Plivo ( pågående livstruende vold)

Dette er et samarbeid med Politi, Brann og Ambulanse. Der de øver på forskjellige Chaser  der voldsmann kan bruke øks /Kniv eller skytevåpen  og det kan være mange skadde .