"Sett grenser - si ifra!" - Skolebesøk - trafikksikkerhetstiltak mot ungdom

16
april

Strømmen vgs
Legg til i kalender

·  Dato: mandag 16.april (se egen oversikt for tidspunkt).

·  Sted: Rom B107+B108 v/ avdelingen til kjøretøy.

Sett grenser - si ifra! - besøk 2018

Det å si ifra kan redde liv!

Vi ønsker å oppfordre ungdom til å sette grenser i trafikken og å sette grenser - si ifra i situasjoner de ikke vil være i. Trafikksikkerhetstiltaket henvender seg til elever i VG2 og gjennomføres for sekstende året på rad i Akershus. Statens vegvesen, i samarbeid med Fylkesdirektøren for videregående opplæring i Akershus, står bak kampanjen. Tiltaket har nå fått nytt navn og heter «Sett grenser – si ifra!»

Ungdom mest utsatt

Ungdom i alderen 16 – 24 år er spesielt utsatt i trafikken. Ulykker med ungdom skjer ofte natt til fredag og lørdag, og kjennetegnes av høy fart, mange ungdommer i bilen, rus og manglende bilbelte. De blir veldig lett påvirket av hverandre. Dersom noen av ungdommene i bilen er tydelige nok til å sette grenser og si ifra at de ikke vil være med på denne typen kjøring, vet vi at nettopp dette kan hindre en alvorlig trafikkulykke.

Opplevelsesbasert læring

Bjørn Smith-Hald, eller en i teamet hans, tar ungdommen gjennom en kombinasjon av foredrag, dialog og øvelser der de får utforske sine egne og medelevenes holdninger til bilkjøring og trafikksikkerhet. Skolebesøkene gir ungdom verktøy til å sette grenser og si ifra, de får en felles plattform rundt denne typen problematikk og de blir mer bevisste risikoen de utsetter seg selv og andre for. Tilbakemeldinger viser at elevene får viktige aha-opplevelser og ofte endrer sine holdninger i trafikken etter et slikt besøk.